JESI LI DOBRO?

Kako si danas? Iskreno mi reci. Bez nabrajanja činjenica na kojima treba da si zahvalna i zbog kojih namećeš sebi ... Opširnije...