Ako osoba usmerava svoj napor na dobrobit drugog čoveka sila njegovih mentalnog delovanja je umnogome veća nego da ih je usmerio na sebe. Na taj način, vernost žene mužu, njena posvećenost jednom čoveku stvara za njega napredak i dobru sudbinu. Umesto da bude zabrinuta nad teretom svoje sudbine, postupajući po dužnosti i krećući se duhovnim putem, žena pronalazi snagu da se brine o sudbini drugog lica – pažnjom, negom, resursima, hranom, znanjem, čime ona transformiše negativne aspekte sudbine tog drugog čoveka.

Ženska priroda čuva najskrovitije tajne služenja drugome, koje vode ka sreći. Kada ona, celom svojom svešću, uroni u drugog čoveka, koncentrišući se na njega, time mu postaje potpuno verna, a čovek na kog je usmerena psihička snaga vernosti žene, postaje nepovrediv od bilo koga i bilo čega, pa čak i od sopstvene sudbine. Čak i da je pod negativnim uticajem planeta, sopstvenih grehova, svoje gluposti, loše karme, koju je zaradio tokom mnogih života, lošom sudbinom i patnjom, oko njega se stvara zaštitna aura koja ga štiti od navedenih negativnosti i problema.

Psihologija sek*ulanosti: Žene i muškarci su sa iste planete

Ako se žena koncentriše na svog voljenog, na svog muža, bez obzira na prirodu njihovog odnosa – bili oni u braku ili ne, ona može uticati na njegovu sudbinu … Osim toga žena, ako je iskreno odana svom mužu, stiče veoma veliku unutrašnju snagu. Ovo je njen način akumulacije psihičke energije.

Kod muškarca akumulacija psihičke energije je povezana sa kontrolom čula tj askezom. Akumulaciju energije kod žena predstavlja čednost. Ona ne treba da sebi nameće bilo koja druga specifična ograničenja. Ako ona istinski služi svom mužu , tada ona akumulira veoma visok energetski potencijal.

Zahvaljujući ovom potencijalu, ona može da utiče na muža, na druge ljude, na životna dešavanja. Tako je i zbog činjenice da ona time ispunjava svoju karmičku predodređenost, te uz energiju i snagu, dostiže integritet i unutrašnju harmoniju, što je čini smirenom,zadovoljnom i srećnom.

Mnoštvo drugih beneficija i blaga time dolaze do nje. O njoj tada bukvalno ceo univerzum vodi računa. Ako pažljivo posmatrate ženu zaista posvećenu svom mužu, onda ćete primetiti da je pod nekom nevidljivom zaštitom: želje joj se lako ispunjavaju, dobija poklone, pomoć joj dolazi u pravo vreme -kada joj je to najpotrebnije, preko intuicije ona dobija saznanja o tome kako da postupi u datoj situaciji. Čak i kada nailaze teškoće, nevidljiva sila sudbine će nastaviti da brine o njoj, dajući joj smernice i podršku.

Ta potencijalna energija koja se akumulira kod žena vernih svojim muževima, takođe daje moć i njima…
Koristite ova znanja za dobrobit, i budite srećni!

U nastojanju da ugodite svima gubite sebe

” Žena može biti verna čak i onome sa kojim se još nije ni upoznala, i biti neverna muškarcu kome je verna na spoljašnjem nivou. Vernost neudate devojke svom budućem mužu ogleda se u tome da ona zna da on postoji, on je upravo ono što joj je potrebno, i on će je zasigurno pronaći, a ona ne treba da žuri i skače na prvog momka na kog naidje ili ga upozna, vodjena strahom da će ostati sama. Ona strpljivo i tiho čeka. Ovakav način razmišljanja i ponašanja sugeriše da ona zaista veruje Bogu – ona ​​zna da će se Bog pobrinuti o njoj i poslati joj dobrog muža.

Neverstvo udate ženu prema svom mužu nije nužno izraženo u spoljnim aktivnosti – radi toga da žena bude neverna svom mužu, dovoljno je da pretpostavlja da njen muž – “nije najbolja varijanta, izbor” za nju.” 

Ruslan Naruševič

Nema komentara

Komentariši