Ukoliko ste odrasli u porodici sa alkoholičarom, vama je verovatno poznat osećaj da nikada ne znate šta da očekujete iz dana u dan. Kada se jedan ili oba roditelja bore za zavisnošću, kućna atmosfera postaje predviđeno nepredviđena. Svađe, nesporazumi, nepouzdanost i haos stalno su na dnevnom redu.

Deci alkoholičara ne izlazi se u susret zadovoljenja njihovih emocionalnih potreba zbog svakodnevnih izazova, što ih često navodi na iskrivljena ponašanja i poteškoća prilikom ostvarivanja odgovarajuće brige o sebi i svojim osećanjima kasnije u životu.

To i nije neko čudo. Ukoliko vam nikada nije pružena pažnja i emocionalna podrška koja vam je bila potrebna tokom ključnih faza razvoja u detinjstvu i ukoliko ste umesto toga bili preokupirani disfunkcionalnim ponašanjem roditelja, kako bi vi i mogli da znate kako da ispunite svoje potrebe kao odrasla osoba? Štaviše, ukoliko ste imali malo ostvarenih dubokih veza, može biti teško da kasnije u životu razvijate zdrave veze, kao i veze sa poverenjem.

Šta neuredna soba govori o vama?

Deca alkoholičara često su primorana da negiraju svoja osećanja tuge, straha i ljutnje u cilju da bi preživela – i kako nerešena osećanja uvek izbiju na površinu vremenom, ona se često manifestuju kada osoba odraste.

Prednost prepoznavanja tih osećanja je velika, jer ste sada odrasla osoba i niste više bespomoćno dete. Vi se možete suočiti sa ovim problemima i naći rešenje na način koji tada niste mogli da primenite.

 

Karakteristike koje se povezuju sa decom alkoholičara

 

Mnoga deca alkoholičara razvijaju slične karakteristike, kao i osobine ličnosti.

Dr. Janet G. Woititz naglasila je 13 karakteristika odrasle dece alkoholičara u svojoj knjizi objavljenoj 1983, Odrasla deca alkoholičara, za koju je napomenula da se može primenjivati i na ostale disfunkcionalne porodice takođe. 

Dr Džen, kako su je zvali, bila je autor najprodavanijih knjiga, predavač i savetnik i osoba koja je bila udata za alkoholičara.

Knjiga je zasnovana na njenom ličnom iskustvu sa alkoholizmom i uticajima na njenu decu, kao i na njenom radu sa klijentima koji su odrastali u disfunkcionalnim porodicama. Otkrila je da ove uobičajene karakteristike preovlađuju ne samo u porodicama alkoholičara, već takođe i kod onih osoba koje su odrasle u porodicama gde su bila izražena druga kompulzivna ponašanja, kao što su kockanje, zloupotreba droge ili prejedanje.

Šta to žene traže u muškarcu…

Deca odrasla sa roditeljima sa hroničnim bolestima, strogim religioznim stavovima, u hraniteljskim porodicama i drugim disfunkcionalnim sistemima, takođe se često identifikuju sa ovim karakteristikama.

 • Odrasla deca alkoholičara pogađaju šta je normalno ponašanje.
 • Odrasla deca alkoholičara imaju poteškoće da prate projekat od početka do kraja.
 • Odrasla deca alkoholičara lažu, iako bi bilo jednostavnije da kažu istinu.
 • Odrasla deca alkoholičara osuđuju sebe bez milosti.
 • Odrasla deca alkoholičara imaju poteškoća da se zabave.
 • Odrasla deca alkoholičara shvataju sebe veoma ozbiljno.
 • Odrasla deca alkoholičara imaju poteškoća sa intimnim vezama.
 • Odrasla deca alkoholičara preterano reaguju na promene koje ne mogu da kontrolišu.
 • Odrasla deca alkoholičara konstantno traže odobravanje i potvrdu.
 • Odrasla deca alkoholičara obično osećaju kao da se razlikuju od drugih ljudi.
 • Odrasla deca alkoholičara su super odgovorna ili super neodgovorna.
 • Odrasla deca alkoholičara su ekstremno lojalna, čak i kada se suoče sa dokazima da druga osoba ne zaslužuje lojalnost.
 • Odrasla deca alkoholičara su impulsivna. Ona teže da se zatvore na polju delovanja i ne uzimaju u obzir ozbiljno razmatranje alternativnih ponašanja ili mogućih posledica. Ta impulsivnost vodi ka konfuziji, samopreziru i gubitku kontrole nad okolinom. Kao dodatak svemu tome, oni troše popriličnu količinu energije u čišćenju nereda koji su napravili.

To ne znači da će se sve sa liste odnositi na vas. Ali verovatnije je da će se nešto odnositi.

Pružanje pomoći ~ druga strana medalje

Druge osobine odrasle dece alkoholičara

 

Mnoga odrasla deca alkoholičara :

 • Mogu postati ovisna o potvrdi drugih ljudi
 • Mogu se izolovati
 • Mogu se plašiti ljudi i osoba sa autoritetom
 • Mogu biti uplašena od ljutih ljudi
 • Mogu biti prestravljena od lične kritike
 • Mogu postati alkoholičari, venčati se za njih ili oba
 • Mogu živeti život kao žrtva
 • Mogu imati preplavljujući osećaj odgovornosti
 • Mogu biti zabrinuta mnogo više za ostale nego za sebe
 • Mogu osećati krivicu kada se zauzmu za sebe
 • Mogu postati zavisna o uzbuđenju
 • Mogu mešati ljubav i sažaljenje
 • Mogu ‘voleti’ ljude kojima treba spašavanje
 • Mogu potiskivati svoja osećanja
 • Mogu izgubiti sposobnost da osećaju
 • Mogu imati nisko samopouzdanje
 • Mogu surovo osuđivati sebe
 • Mogu postati prestravljeni od napuštanja
 • Mogu uraditi bilo šta da sačuvaju vezu

 

Kada se radi o vezama, odrasla deca alkoholičara mogu upasti u nevolju

 

Mnoga odrasla deca alkoholičara gube sebe u svojim vezama sa drugim osobama. Ponekad nalaze da ih privlače alkoholičari ili druge kompulzivne ličnosti, kao što su radoholičari, koji su emocionalno nedostupni.

Odrasla deca mogu takođe formirati vezu sa osobama kojima treba njihova pomoć ili kojima treba da budu spašeni, u tolikom obimu da zanemare sopstvene potrebe. Ukoliko ona izmeste fokus preplavljujućih potreba na nekog drugog, onda ne moraju da gledaju na sopstvene poteškoće i nedostatke.

Često, odrasla deca alkoholičara preuzeće karakteristike alkoholičara, čak iako nikada nisu pili: poricanje, slabo razvijene veštine komunikacije, slabo razvijene veštine rešavanja problema i formiranje disfunkcionalnih veza.

 

Prevod: VLADARKA

Izvor: Verywellmind

Nema komentara

Komentariši