Ovo pitanje je podiglo kulturnu svest nedavnim priznanjem rok zvezde Adama Levina, koji je priznao da je „prešao granicu“ komunicirajući sa „bilo kim osim sa mojom ženom na bilo koji način koketiranja“ (TMZ, 2022). Da li je zaista prešao liniju? Koja ponašanja su prihvatljiva ili neprihvatljiva kada su u pitanju interakcije sa nepartnerima?

 

Ponašanje se kreće od dobroćudnog do nevernog

 

Romantični partneri imaju širok spektar mogućih ponašanja u kojima bi mogli da se uključe sa ljudima koji nisu njihovi partneri (tj. nepartneri). U stvari, mogli bismo da nacrtamo sve ove moguće načine interakcije na spektru od potpuno benignih, do dvosmislenih, do jasnog varanja. Prijateljski pozdrav se razlikuje od koketnog pozdrava; koketni pozdrav se razlikuje od intimnih tekstualnih poruka; sve ovo se razlikuje od pola. Kulturološki, mogli bismo da delimo neke zajedničke ideje o tome koja ponašanja spadaju u krajnje krajeve spektra od benignog do varanja. To je sredina koja može biti nezgodna. Gde je, tačno, granica između bezazlenog flertovanja i neverstva?

 

Istraživanja sugerišu neke zajedničke ideje o tome šta je varanje.

 

Na primer, ljudi se skoro univerzalno slažu da je za monogamne parove seksualni odnos ili oralni seks sa nepartnerom prevara. Većina ljudi se takođe slaže da je bavljenje erotskim aktivnostima sa nekim drugim, a ne sa svojim partnerom, čak i bez upuštanja u seks (npr. zajedničko tuširanje, gledanje pornografije) prevara. Druga istraživanja takođe podržavaju ideju da su intenzivno ljubljenje, seksualni dodiri, uključivanje u seksualno eksplicitno slanje SMS-a/veb kamera ili postavljanje profila za sastanke na mreži, ponašanje koje je neverno 

 

Neka ponašanja koja su neki ocenili kao varanje, a drugi kao prihvatljiva

 

Oko 50 procenata pojedinaca anketiranih u studiji Krugera i kolega (2013), koja je uključivala etnički raznolik uzorak od oko 450 studenata, smatralo je da provođenje puno vremena sa nepartnerom predstavlja varanje; dalje, približno 50 procenata je takođe smatralo da je stvaranje jake emocionalne veze prevara, a to je posebno važilo za ispitanice. Da li ovo po vašem mišljenju predstavlja prevaru?

Na sličan način, izlazak na večeru ili prisustvo na formalnom događaju sa nepartnerom su ponašanja o kojima ljudi procenjuju drugačije. Jedna studija je otkrila da ova ponašanja imaju prosečnu „nevernu“ ocenu od oko 3, na skali od 1 do 7. Možda ovo nije jasna “1” ili jasna “7” jer toliko nijansi razlikuje kada bi ove aktivnosti bile varanje ili ne. Na primer, da li romantični partner zna za to? Koje su motivacije partnera? Kakva je istorija partnera i trenutni odnos sa nepartnerom? Koliko je partner posvećen sopstvenoj vezi?

 

Koketne poruke: Slučaj Adama Levina

 

Što se tiče ponašanja Adama Levinea, on je navodno upisao neke sugestivne, flertujuće poruke sa Instagram modelom, Samner Stroh. Prema studiji Thompsona i O'Sullivana (2016a), slanje takvih poruka se u proseku smatra nevernim (ocena od 5,39 na skali od 1 do 7, standardna devijacija = 1,68). Ova prosečna varijabilnost od skoro dva poena oko 5,39 sugeriše da neki ljudi to vide kao veoma neverne, a drugi manje, ali se u proseku ne smatra prihvatljivim.

 

Da li sugestivne poruke ocenjujete kao neverstvo?

 

Zanimljivo je da je veća verovatnoća da će ljudi sugerisati da je ponašanje varanje kada su oni sami više u anksioznosti vezanosti. Nasuprot tome, veća je verovatnoća da će ljudi neko ponašanje proceniti kao benigno kada su oni sami viši u izbegavanju vezanosti. Drugim rečima, ako nam preti mogućnost da nas partner napusti, dvosmislena ponašanja možemo tumačiti kao izdaju. S druge strane, ako dajemo prioritet nezavisnosti i zadržimo svoje ranjivosti, možda ćemo biti manje skloni da bilo koju datu aktivnost vidimo kao varanje.

Ako se pitate, neka ponašanja koja su predstavljena za učesnike bila su široko ocenjena kao benigna. Među njima su lajkovanje nekoga na društvenim mrežama, zaljubljenost u slavnu ličnost, pričanje prljave šale nepartneru i pozivanje nepartnera kada ste uznemireni zbog posla (Kruger et al., 2013; Thompson & O’ Salivan, 2016a). Pored toga, učenje do kasno sa nekim, gledanje pornografije nasamo ili odjavljivanje konobara ili konobarice se generalno ne posmatraju kao neverni postupci.

 

Da li neko prelazi granicu: Presuda partnera

 

Možda imamo mišljenja o navodnom ponašanju Adama Levina, ali u prostoru između „ne varanja“ i „varanja“, uključeni partneri su često u najboljoj poziciji da procene šta čini, a šta ne, predstavlja neverstvo. Oni su ti koji imaju pristup blagostanju svoje trenutne veze i imaju očekivanja od ponašanja jedno drugog.

Ono što očekujemo od našeg partnera, međutim, može se razlikovati od onoga što sebi dozvoljavamo (Thompson & O'Sullivan, 2016b). Na primer, kada su u pitanju emocionalne veze sa nepartnerima i onlajn razmena poruka sa nepartnerima, ljudi često sebi daju više slobode nego svojim partnerima. Drugim rečima, u redu je ako ja to uradim, ali ako ti to uradiš? To je neverstvo. Licemerje može biti visoko u prosudbama o prihvatljivom ili neprihvatljivom ponašanju.

U svim slučajevima, moramo zapamtiti da su odnosi međusobno zavisni konteksti. Ponašanje, misli i emocije jedne osobe utiču na drugu osobu i obrnuto. Shodno tome, način na koji komuniciramo sa nepartnerima može uticati na zdravlje u vezi. Ako partner primeti izdaju (bilo stvarnu ili ne), to može promeniti odnos i zahtevati rad od oba partnera da povrate poverenje.

Nema komentara

Komentariši