Kao što mnogi od nas znaju, živimo u svetu koji kontroliše Matrica. Živimo na planeti koja manifestuje stvarnosti prema našim podsvesnim i nesvesnim programima. Ovi programi žive u matrici koja prožima i okružuje naš svet.

Zarobljeni smo ovim programima koji čine naš sistem verovanja i kreiraju našu stvarnost. Unutar ovih programa nalaze se kodovi koji drže naše energetsko telo u lancima, koji nas odvajaju od ostatka univerzuma, i što je najvažnije, od ljubavi Stvoritelja.

Ovde na Zemlji smo u karantinu, odsečeni od ljubavi prema Izvoru, tačnije, programirana verovanja nam diktiraju da moramo živeti u okruženju u kojem je to tako. Živimo ovako od jeseni. Mnoga bića su otelotvorena na Zemlji i kada je Zemlja došla u karantin, i ta bića su. Ova bića ostaju ovde dok ne očiste svu karmu i tamu koja je izazvala Pad na samom početku. Tako je Zemlja postala planeta Karme.

Gaia, Majka Zemlja, je neverovatno kreativno biće. Stvorila je forme, tela za inkarnaciju, koja omogućavaju transformaciju. Glavna lekcija koju otelotvorene duše na Zemlji uče je dualnost; sreća-nesreća, patnja od uživanja, toplina-hladnoća … Iako mnogi misle da je Zemlja duhovni rasadnik, istina je drugačija. To je za duše koje su u fazi „diplomskog rada“, a mnoga visoka bića gledaju i dive se dušama na Zemlji, koje su toliko hrabre da se upuste u avanturu dualnosti.

Kako se duša na Zemlji oslobađa karme i tame, ona počinje da vibrira na sve višem nivou i sve njeno veličanstvo počinje da se manifestuje, čak i dok smo u fizičkom telu.

Odsečeni smo od ljubavi prema Izvoru ovde na planeti, koja nije samo karmička planeta namenjena transformaciji, već je njome manipulisana energetskom matricom koja kontroliše naš svet. Zbog odsečenosti od Ljubavi, nemamo pristup životnoj snazi i moći Izvora.

Svakom živom biću u univerzumu potrebna je životna snaga i ljubav Izvora da bi preživelo. U trećoj dimenziji, životna snaga Stvoritelja se manifestuje kroz prirodnu hranu, vodu, sunčevu svetlost koja nas hrani, ali mi nismo samo fizička bića. Pored fizičkog, imamo i emocionalno, mentalno i duhovno telo, kome je svima potrebna hrana u raznim oblicima i izvorna životna snaga Stvoritelja.

Emocionalno telo je u 4. dimenziji i takođe mu je potrebna hrana i održavanje da bi pravilno funkcionisalo. Energetske veze se formiraju između emocionalnih tela ljudi, koja mogu biti zdrava ili nezdravlja, u zavisnosti od stanja i razvoja ljudi koji su uključeni u razmenu.

Veza majke i deteta je jedinstvena i otac je ne može stvoriti. To je zato što je majka imala dete u sebi, ali i zato što postoji energetska veza koja ostaje i nakon rođenja, nakon presecanja pupčane vrpce.

Kroz ovu emocionalnu vezu tela i energije, majka može da oseti emocionalno stanje svog deteta bez obzira gde se fizički nalazi. Ova veza obično ostaje sve dok dete ne bude spremno da napusti dom, kada majka oseti bol usled prirodnog delimičnog ili potpunog prekida te energetske niti.

Ovo je jedina zdrava verzija energetskih niti (veza) koja postoji. Sve ostale niti su parazitsko vezivanje.

Stvaranjem veza kroz ove niti međusobno se hranimo; mi nismo ništa drugo do energični vampiri koji piju tuđe esencije.

Terapeuti koji rade na 4. dimenziji mogu da vide ili osete ove parazitske niti za koje se ljudi vežu. Ove niti izgledaju veoma slično pupčanoj vrpci. Kako dete putem pupčane vrpce od majke prima kiseonik i hranu, tako i osoba koja se parazitskim nitima veže za drugoga uzima životnu snagu.

Prvi put kad sam počeo da ih primećujem, bilo mi je pomalo gadljivo kada sam video da ljudi koji su u navodnim partnerstvima preuzimaju tu vitalnu silu jedni od drugih i to nazivaju ljubavlju, čak i ako ne postoji očigledna dominacija jedne osobe nad drugom.

Na suptilnom, podsvesnom nivou, na primer, jedna osoba preuzima ulogu žrtve, a druga agresora. Agresor nasiljem uzima energiju od žrtve (verbalno ili fizički ili intelektualno), a zatim žrtva uzima energiju od njega izazivajući mu osećaj krivice i tuge.

Najočigledniji primer energetske cevi javlja se kada ljudi imaju seks. Seksualna želja podstiče kundalini, koja je namotana poput zmije u dnu kičme, da se podigne i aktivira svaku čakru na koju naiđe. Gledao sam kako se seksualna energija uzdiže do druge čakre, a zatim izlazi iz nje u obliku niti i „penje se“ do druge čakre partnera.

Usledilo je usisavanje životne energije tamo-amo. To je vrlo nezdrav način razmene energije. U potpuno harmoničnom odnosu, koji nema parazitske elemente, dve osobe su energetski dovoljne za sebe, seksualne energije se dodiruju, ali se nikada ne prepliću, ne formiraju se cevi i nema pumpanja energije, već samo davanje.

Čim se seksualna razmena završi, obe osobe su slobodne i to ima vrlo terapeutski efekat. Ljubav je besplatna, nema vezanosti, slobodna je da se transformiše.

Parazitska vezanost nije sloboda, već potraga za hranom. Čak i kada je odnos u trećoj dimenziji završen ili prekinut, hranjenje se nastavlja.

Većina cevi je zakačena za drugu i treću čakru čoveka. Druga čakra je centar seksualne moći. Vidim puno žena koje su seksualno kontrolisane i ograničene u svojim funkcijama, jer imaju parazitsku cev u drugoj čakri, od svog partnera. Za ovo se ne krivi, sve se ovo dešava nesvesno, samo se posmatra energetska veza.

Kada muškarac na ovaj način prikači svoju energetsku nit ženskoj drugoj čakri, ona se oseća vezanom za muškarca. Možda izgleda kao zaljubljenost, ali nije. Istinske autentične veze održavaju skladne odnose bez takve vezanosti i zavisnosti. Takve cevi ometaju prirodni seksualni izraz žene i prirodni tok te kreativne sile. Nesvesno, mnoge žene osećaju da ih seksualnost ove vrste iscrpljuje i seksualne veze u dugotrajnim vezama prirodno nestaju.

S druge strane, muškarci najčešće imaju parazitske niti vezane za svoju treću čakru, solarni pleksus. To je čakra moći identiteta, „Ja jesam“. Kroz ovu čakru mnoge žene se „hrane“ muškarcima. Održava ih i štiti, u pravom patrijarhalnom smislu. S jedne strane, prirodno, s druge, mnoge žene ne shvataju sopstvenu moć na ovaj način, jer to nadoknađuju preko muškarca.

Takođe, žene često žele da svog muškarca promene u svog ideala. Kroz cevčicu šalju (prisiljavaju) svoja uverenja i mišljenja direktno u solarni pleksus čoveka. Muškarci mi se žale toliko često da imaju osećaj da su izgubili identitet u vezi.

To se događa zato što žena svoju energiju šalje putem te energetske veze u njegovo emocionalno telo koje direktno utiče na njegovo razmišljanje, emocije i energiju. Koliko puta ste gledali kako vaši muški prijatelji gube muškost i moć u prisustvu partnera?

Sva dela parazitskih niti.

Postoje i niti povezane sa srčanom čakrom. Često ih ne primete dok jedan od partnera ne umre, a drugog partnera ostavi u žalosti. Ovo žaljenje je proces „male smrti“ gde partner oseća prekid te veze ljubavi i smanjenje životne snage. Takođe je moguće da ovi pramenovi ostanu veoma dugo nakon smrti partnera.

Najgore vrste niti koje sam video ne pojavljuju se tako često i formiraju se od jednog do drugog uma. Ove vrste niti povezane su sa crnom magijom i mogu ih stvoriti samo ljudi koji su u njoj stručnjaci. Crni mađioničari znaju kako da kontrolišu volju drugog na ovaj način i kako da od osobe naprave svog roba.

Ali većina niti je nesvesno stvorena. Oni su stvoreni u uverenju da nam je uskraćen pristup ljubavi prema Izvoru i da se zato moramo hraniti kroz druge ograničene male izvore. 90% odnosa u trećoj dimenziji nastaje na osnovu ovih parazitskih niti.

Neki ljudi pokušavaju da izađu iz veze, ali ne mogu ili osećaju da su i dalje previše vezani za svog bivšeg partnera. Samo presecanjem ovih niti oni dobijaju moć za to. Čišćenjem konca dolazi do jasnoće i jasnoće i razumevanja koje su lekcije morale biti naučene, kakav je razvoj morao biti, zašto se odnos prvi manifestovao.

Na najdubljem i najlepšem nivou, obe Duše se slažu sa ovakvim vrstama veza pre rođenja da bi naučile lekciju i tek kada se nauče, samo kada se razmene pokloni i izvrši karma, tek tada se ove niti ispoljavaju isceliteljima dovoljno naprednim da otkriju njih.

Događaju se divne transformacije u kojima ljudi vraćaju ličnu snagu i moć, odmiču se od puta devolucije i kreću se prema gore u životu.

 

Saša Momić

Nema komentara

Komentariši