Um je najveći i najbolji ključ za pokretanje u životu.

Jedino što je potrebno je to da čovek osvesti njegove vrednosti te nauči kako iste primeniti. Podsvesni um ima neverovatnu moć koja omogućuje čoveku da ostvari bilo što što želi ostvariti. Svako delovanje prvo započinje u umu pa ga iz tog razloga čovek treba koristiti u svakom trenutku kretanja prema uspehu. Podsvesni um funkcioniše kao velika mračna prostorija u kojoj se nalazi hrpa sadržaja. Svesni um predstavlja svetiljku pomoću koje čovek osvetljava sadržaje koje želi u sebi dokučiti. Kad je svestan, čoveku su dostupne milijarde informacija koje su duboko u njemu pohranjene. Te informacije, bio njih čovek svestan ili ne, konstantno kolaju putem čula kroz celo telo. Što čovek više poznaje prirodu stvari, biće u mogućnosti dokučiti neverojatne stvari.

Fokusiranje na bilo koji segment fizičkog tela ili sveta čoveku donosi bezbroj smernica i informacija. Primer, čovek koji sedi u prirodi te u interakciji s drugom osobom biva udubljen u ono što ta osoba govori neće čuti cvrkut ptica oko sebe dok mu ta osoba ili on sam ne prebaci fokus na njihov pev. Jednostavno – sve je stvar fokusa. Čovek upravo tako funkcioniše. Ostaje fokusiran na jednu stvar u svom životu te zbog tog jednoličnog fokusa ne uspeva razlučiti da se u njemu nalaze dalje ideje ili, ako ih ima, rešenja problema koje želi rešiti. Um mu je zamagljen samo s jednom stvari, a ostale vrednosti koje mu um nudi za njega ostaju nepoznate.

Čovek je more ideja, informacija i odgovora koje ovaj svakog trena može „uloviti“. Jednoličnim fokusom čovek ne uspeva obuhvatiti sve informacije koje mu se nude. Ovog trenutka kad bi se počeo fokusirati na svoje telo, a ne samo na ovo što čita, čovek bi otkrio milion informacija koje mu šalje organizam od glave do pete, a kojih on uopšte nije svestan. Da bi proniknuo u tajne svog uma, čovek treba početi oslušakivati sebe. Treba početi osluškivati što mu se govori.

U čovekovom umu se nalazi mnoštvo igrača kojih ovaj nije ni svestan. Vrlo je važno da čovjek ostane fokusiran na pozitivne i konstruktivne elemente u svom životu. To je potrebno iz razloga da podsvjesni um može imati čistu sliku onoga što čovjek želi imati više u svom iskustvu. Ovdje je vrlo bitno da čovjek ima na umu vagu dobrobiti i posljedica iskustava koje želi ostvariti, jer prije ili kasnije stvari će se vratiti na naplatu. Um je vrlo moćan mehanizam. Način na koji čovjek razmišlja određuje sve što se čovjeku u životu događa.Adekvatnom upotrebom umnog potencijala čovjek postiže veći nivo zdravlja, sreće i osobnog uspjeha.

Misli koje su kreirane od strane uma su također vrlo moćne. Misli imaju sposobnost povišenja i smanjenja krvnog tlaka, pulsa te respiratornog sustava. Vrlo snažne misli mogu učiniti čovjeka bolesnim ili zdravim. Misli imaju tendenciju okidanja slika u čovjekovom umu, a nakon toga emocija u tijelu koje su povezane s tim slikama. Ako čovjek ima pozitivne misli, paralelno će se u njemu javljati i pozitivne slike i emocije. Svaki segment čovjekovog uma povezan je sa svim ostalim dijelovima tijela u kompleksan splet informacija i impulsa koji utječu na sve što čovjek osjeća, misli, govori i radi. Samo čovjek sam za sebe može misliti svoje misli. Čovjek preuzima potpunu odgovornost za ono što će misliti, raditi, osjećati ili govoriti. Nitko drugi mu to ne određuje. Upravo iz tog razloga čovjek je i odgovoran za posljedice svog ponašanja koje će sam snositi.

Najveća odgovornost koju čovjek ima uključuje postizanje sreće i mirnoće uma. Ključ sreće leži u imanju kontrole nad svim stvarima koje se čovjeku u životu događaju. Što ima veću kontrolu, to će biti sretniji. Kontrola života leži u preuzimanju odgovornosti. S druge strane leži neodgovornost iliti ne preuzimanje odgovornosti. Čovjek koji nije u stanju preuzeti odgovornost postaje subjekt negativnih emocija kao što su ljutnja, strah, sumnja i sl. Zašto se to događa? Sve negativne emocije povezane su s krivnjom. 99% problema koje čovjek ima postoje jedino iz razloga što ovaj krivi nekoga ili nešto za to što mu se događa. Kad čovjek prestane to raditi, negativne emocije počinju nestajati.

Da bi čovjek prestao kriviti druge za ono što mu se događa, treba preuzeti odgovornost za svoj život.Čovjek može biti ljut ili bijesan ili u strahu a istovremeno preuzeti odgovornost za to što mu se događa. Preuzimanje odgovornosti smanjuje pojavljivanje negativnih emocija te tendenciju da zbog nečeg čovjek bude nesretan duže nego što je to potrebno. Preuzimanje odgovornosti za svaki čin djeluje kao sedativ na um te pomaže u klarificiranju čovjekovih vizija. Stanje u kojem čovjek postaje svjestan da je odgovoran u potpunosti za svoj život daje mu mogućnost da se osjeća odlično te mu daje polet u svemu što čini.

Ispunjenje u životu leži u činjenici koliko često čovjek ponavlja mentalne slike koje prikazuju njegove vizije. Kad čovjek pokušava vizualizirati nešto što nije nikad do sad ostvario, podsvjesni um će ga pokušati zadržati zaglavljenog na starim obrascima ostvarivanja u životu. Podsvjesni um će biti skeptičan prema novim iskustvima kojima čovjek teži. Čovjek u tom slučaju mora uvjeriti svoj podsvjesni um da on stvarno želi to nešto ostvariti i to na način da ponavlja naredbe i mentalne slike kontinuirano dok ih um ne prihvati. Tada će um početi djelovati u novom smjeru – u onom koji čovjeku odgovara.

Čovjek sam sebe baca u kolotečinu. Često puta ga uhvati nostalgija kad oko sebe vidi ljude koji voze dobre automobile, koji su odjeveni u lijepu odjeću, koji žive na lijepoj lokaciji u lijepo uređenom domu. Tada istovremeno u sebi ponavlja kad bi bar on mogao tako živjeti te u istom tom trenutku počinje pričati ili razmišljati o svojim problemima. Čovjek sam sebi stvara neizlaznu situaciju u glavi te se pita zašto se njemu ništa ne događa. Pojedinac je uhvaćen u mrežu svojih mentalnih slika.

Primjerice, ako razmišlja da kad dođe doma s posla da će gledati TV, upravo to će i napraviti. Cijelo tijelo se tada priprema za tu radnju uključujući i emocije. Iz tog razloga njegova mentalna slika će i biti realizirana. Što duže čovjek može zadržati mentalnu sliku u svojoj glavi, to će ona prije biti usvojena od strane podsvjesnog uma. Jačina slike ovisi i o emocijama koje čovjek uključuje u tu sliku. Što su jače emocije koje su povezane uz vizualizaciju, to će mentalna slika imati bolji efekt. Iz ovog razloga čovjek mora konstantno misliti na svoje ciljeve. Što više o njima razmišlja, to će se oni brže ostvariti. Iznimno uspješni ljudi ne misle na ništa drugo osim na ono što žele ostvariti. Oni ozbiljno shvaćaju svoj život te zbog toga iznimno paze da neprestano drže svoj um fokusiran na ono što žele ostvariti. Primjerice, bolestan čovjek uvijek razmišlja samo o jednom – o tome da ozdravi. Kroz glavu mu se konstantno motaju misli koje su povezane s ozdravljenjem i ništa drugo. Jednako tako bogati ljudi konstantno razmišljaju o aktivnostima koje će im donijeti bogatstvo. Briga je najgore što si čovjek može u umu priuštiti ako želi nešto ostvariti. Upravo ono oko čega se čovjek brine to će se i dogoditi. Umu je tako svejedno kakvog su naboja mentalne slike. Bile one pozitivne ili negativne, on će činiti samo jednu stvar – djelovati će prema naredbi koja mu je zadana.

Pridobivanje uma adekvatnim vizualiziranjem putem mentalnih slika je vrlo moćna stvar. Ali ono je poput vatre – može čovjeka uništiti ili učiniti kreativnijim. Stvar je isključivo u pristupu.

 

Health – Izvor: Funkymem.com

Nema komentara

Komentariši